Gratis te bezoeken congres voor bouwend- en afbouwend Nederland

Op 20 November organiseert het Voorlichtingsburo Wonen, een initiatief van de Vereniging Comfortabel Wonen, een gratis toegankelijk congres in Leusden speciaal gericht op bouwend- en afbouwend Nederland. Het thema van het congres is “vergrijzing en leefbaarheid en de invloed daarvan op bouw en afbouw”. Maar liefst 9 vooraanstaande ter zake deskundige sprekers gaan op verschillende deelaspecten in zoals demografie, (bouw) prognoses mbt het thema, de rol van domotica, circulaire economie invloed, kansen die deze ontwikkelingen bieden, etc. etc.

De toegang tot het congres is gratis voor personen uit de doelgroep waarvoor dit congres wordt gehouden en dat zijn:

> Fabrikanten / Importeurs / Agent van (af-) bouwproducten
> Bouwers van woningen
> Grotere installatiebedrijven
> Projectontwikkelaars van woning projecten
> Woningbouwverenigingen

Het congres wordt, zo is de verwachting gebaseerd op eerdere congressen, bezocht door zo’n 200 leidinggevende professionals en biedt dus naast kennisinformatie ook een uitstekende netwerkgelegenheid. Het congres wordt gehouden op 20 November vanaf 13.00 uur in het AFAS theater in Leusden. Meer informatie en gratis aanmelden via http://www.comfortabel-wonen.nl/congres/